بازی بسیار زیبا supercars racing
ویژگی های این بازی
دارای 6 مدل ماشین
بیشتر از 30 مسیر ویژه مسابقه
محیط پویا
و ...
تصاویر محیط بازی